הובלה בשכונת גילה בירושלים

הובלה של דירה. בירושלים שכונת גילו.