הובלת והרמה עם מנוף בירושלים

הובלה, הרמה עם מנוף סולם ופיזור בחדרי הדירה החדשה.