הובלה קטנה של חלק מהדירה בירושלים

הובלה קטנה של חלק מהדירה בתוך ירושלים בחודש אוגוסת משכונת גבעת מסוע לארנונה.

הובלה עם צוות של 3 אנשים.