הובלת מטבח ממפעל במודיעין לירושלים

הובלה של מטבחים ממפעל במודיעין לאיזור ירושלים (אפרת).

פריקה קשה באתר בניה חדש.