פריקה של מכולה 20 רגל

פריקה של מכולה 20 רגל עם חלקי חילוף וצמיגים בישוב קרוב לירושלים.