העברת ציוד ספורט מאצטדיון טדי בירושלים

העברת ציוד טאקוונדו מאצטדיון טדי בירושלים לאולם הפיס ברמלה…

העבודה כללה העברה של תחרות בניית זירות, חיבור חשמל והגברה, שירותי סדרנות והובלה אחרי תחרות חזרה למחסנים של התאחדות הישראלית לטאקוונדו.