פריקה של 2 מכולות 40

פריקה של 2 מכולות 40 רגל עם אופניים.

צוות של 5 אנשים. פריקה בנווה דניאל. משך הפריקה 3 שעות — 2 מכולות.